Bodrog, živá rieka

Bodrog, živá rieka
skflag

Názov vedúceho partnera: Bodrog Egyesület (http://bodrogegyesulet.hu)

Partner: Bird Life Slovensko (http://www.vtaky.sk/)

Názov projektu: Bodrog, živá rieka

Identifikačný znak: FMP-E/1901/1.1/029

Podporovateľ: SKHU Kisprojekt Alap

Doba realizácie: 01.04.2020 – 30.06.2021

Celkové náklady projektu: 57 327,33 EUR, z toho príspevok Fondu  regionálneho rozvoja činí 48 728,23 eur (miera podpory: 85%).

Cieľová oblasť: Obyvateľstvo  miest a obcí v blízkosti brehu rieky Latorica a Bodrog (na slovenskom a maďarskom úseku  riek ) alebo v okolí

Cieľ projektu: Zoznámiť obyvateľstvo žijúce v blízkosti brehu rieky Latorica a Bodrog (na slovenskom a maďarskom úseku riek ) s prírodnými hodnotami v ich prostredí a okolí bydliska, a to cez rôzne činnosti na formovanie názoru. Upriamiť pozornosť na dôležitosť zachovania chránených území, rastlinných a živočíšnych  druhov.  Bezprostredným  cieľom je podpora spolupráce civilných kolektívov v pohraničnej oblasti v záujme rozširovania poznatkov miestnych obyvateľov v súvislosti  s existujúcimi biotopmi, ďalej ohrozenými druhmi rastlinstva a živočíšstva. Hlavným cieľom našich vodných  túr je upriamiť pozornosť na  znečistenie  rieky  odpadmi pochádzajúcimi spoza hraníc.

Popis: V rámci pohraničnej spolupráce plánujeme predstaviť jedinečné krásy údolia rieky Latorica  na slovenskom úseku, ďalej rieky  Bodrog  na slovenskom i maďarskom úseku  ako aj rôznorodosť prírodných hodnôt, a to nielen miestnym obyvateľom, ale aj širokej verejnosti. A práve tým popularizovať ochranu  biologickej rôznosti ako aj  ekologickú sieť Európskej únie Natura 2000. Činnosti uskutočnené v rámci projektu: Zostavenie  putovnej výstavy a jej predstavenie formou ekohier,  prednášky na formovanie názorov, vodné túry na zber smetí, vydávanie  publikácií a zhotovenie populárno-vedeckého filmu.

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.