ZBER ODPADU NA BODROGU

ZBER ODPADU NA BODROGU

Druhý septembrový týždeň dobrovoľníci  Združenia Bodrog približne v počte dvoch tuctov sa  ponúkli, že medzi obcami Felsőberecki a Tokaj  splávajúc  na kanoe vyčistia  rieku Bodrog  od  odpadu plávajúceho na povrchu vody,  ktorý pochádza v prvom rade od našich východných susedov zo Zakarpatskej oblasti  Ukrajiny, t.j. územia  mimo  hraníc EÚ. K tejto iniciatíve sa pripojilo viac samospráv z obcí nachádzajúcich sa v blízkosti  rieky, spomenieme najmä obce Bodrogolaszi, Sárospatak, Olaszliszka, Szegi a Bodrogkisfalud, ako aj Bodrogkeresztúr, kde v intraviláne obcí bol vyčistený aj tamojší úsek brehu rieky. Skupina pozostávajúca  z maďarských a  slovenských účastníkov vyčistila údolie rieky od 1,5  tony odpadu a tým pomohli tu žujúcim obyvateľom skrášliť ich životné prostredie. Táto akcia  sa od  predchádzajúcich akcií, organizovaných na zber  odpadu  líšila v tom, že v tomto prípade  bol odpad  separovaný a následne odvezený na zužitkovanie. Pre pandemické opatrenia  zavedené na začiatku septembra  a zároveň uzavretie štátnych hraníc  našu iniciatívu smerovanú na  uskutočnenie cezhraničnej akcie,  sme žiaľ  museli zúžiť  iba na maďarský úsek. Máme však v pláne uskutočniť  jednu jesennú alebo jarnú akciu, na ktorú očakávame prihlásenie dobrovoľníkov.

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.