PET POHÁR BODROGU – ZBER SMETÍ

PET POHÁR BODROGU – ZBER SMETÍ

Očakávame prihlásenie dobrovoľníkov! Združenie Bodrogu začiatkom septembra organizujú  so spolupracujúcimi  partnermi medzinárodnú vodnú túru za účelom zberu smetí na slovenskom a maďarskom úseku Bodrogu. Naša rieka žiaľ  z času na čas splavuje veľké množstvo  odpadu. Miesto pôvodu odpadu je v prvom rade Podkarpatská oblasť na Ukrajine, za čo môže nedostatok skládok komunálneho odpadu a ľudská nezodpovednosť. Na jeseň tohto roku viac  organizácií zaoberajúce sa ochranou prírody plánujeme spolu uskutočniť viacdňovú akciu za účelom zmiernenia nečisťovania rieky plávajúcimi PET fľašami a zároveň chceme upriamiť pozornosť verejnosti na preventívne opatrenia súvisiace s týmto javom.

Termín vodnej túry na zber  odpadu: 7 – 13. september 2020 (od pondelka do nedele)

Počas túry organizátori zabezpečia potrebné prostriedky k vodnej túre a dobrovoľnej práci , takisto ubytovanie, stravovanie a prepravu. Počas túry základňa pre túto akciu bude v obci Bodrogolaszi, kam sa budeme vracať každý večer. Požiadavky  pre prihlásenie účastníkov:  dosiahnutie 18 roku veku, schopnosť vedieť plávať,  prijatie záväzku na vykonanie dobrovoľnej činnosti aspoň 6 hodín denne, vyplnenie prihlášky a jej doručenie organizátorom  do 31. augusta!

Podrobnejšie informácie a možnosť zaobstarania  prihlášky:

Bodrogtura2020@gmail.com   00 36 (20) 350 9061

Organizácie spolupracujúce pri realizácii programu: Bodrog Egyesület, Holocén Egyesület, a Természetfilm.hu, ďalej slovenské občianske združenie Bird Life Slovensko; podporovateľ Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Kisprojekt  Alap.

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.