ZAHÁJILI SME PROJEKT BODROG, ŽIVÁ RIEKA

ZAHÁJILI SME PROJEKT BODROG, ŽIVÁ RIEKA

Dňa 1. apríla 2020 bol zahájený ročný projekt, v rámci ktorého  sme vykonali početnú činnosť pozdĺž  rieky Bodrog  na formovanie názoru za pomoci partnera Bird Life Slovensko. Ciele a popis  tohto projektu sú uvedené vyššie.  Dúfame, že aj pandemická situácia nám umožní uskutočniť prednášky, predstaviť našu výstavu a spoločne vyčistiť  rieky Latoricu a Bodrog  od odpadu. Sledujte našu činnosť súvisiacu s projektom tu, v správach!

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.