POZVÁNKA NA PODUJATIE PROJEKTU

POZVÁNKA NA PODUJATIE PROJEKTU

Každého záujemcu srdečne očakávame  na podujatie súvisiace s projektom  organizovaného v rámci vodnej túry na zber odpadu,  ktoré sa uskutoční dňa  12.septembra 2020 (v sobotu); Miesto: Bodrogkisfalud, Kalóz kikötő. Na podujatí bude predstavený projekt Bodrog, živá rieka a poskytneme informácie ohľadom skúseností získaných na akcii Zber odpadu na Bodrogu.

Kontakt: Kissné Drén Boglárka, pracovník Bodrog Egyesület

Bodrogtura2020]gmail.com 0036 (2)  350 9061

Kontakt: Kissné Drén Boglárka, a Bodrog Egyesület munkatársa

bodrogtura2020@gmail.com 0036 (20) 350 9061

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.