ORLIAK MORSKÝ UŽ CÍTI KONIEC ZIMY

ORLIAK MORSKÝ UŽ CÍTI KONIEC ZIMY

V Európe najväčší denný hniezdiaci dravý vták Orliak morský (Haliaeetus albicilla), ktorý je zvýšene chránený, v roku 1970 v Karpatskej kotline  sa stal ohrozeným až v takej miere, že čoskoro vyhynul a prežilo z nich iba  tucet hniezdiacich párov. Príčinou toho  boli úpravy tokov pred dvesto rokmi  a následne  drastický úbytok inundačných území, ktoré sú pre nich najcharakteristickejšie hniezdiace miesta. Od tejto doby vďaka účinným opatreniam na úseku ochrany prírody  a úspešným medzinárodným programom na záchranu jednotlivých druhov sa ich počet zvýšil na desaťnásobok. Na maďarskej a slovenskej strane Medzibodrožia inundačné územia poskytli   domov pre 15-20 párov. Orlie páry spravidla  už koncom januára vo veľkom  renovujú svoje hniezda  a pripravujú sa na párenie;             koncom februára – pokiaľ neskorá zima je miernejšia – môžu začať aj s liahnutím, a tak samičky už sedia na vajíčkach. V hniezdach je 1-3 vajec, z ktorých po 40 dňoch vyliahnu vtáčatá. Počas liahnutia  samičku kŕmi samec. Kým sú  vtáčatá malé, jeden z rodičov ich stále chráni a iba druhý poľuje. Vtáčatá v hniezdach  zostávajú  tri mesiace, počas ktorých ich rodičia  kŕmia vodnými vtákmi, rybami alebo  malými cicavcami.

Fotografie:  Molnár Antal

Obsah článkov nemusí odzrkadľovať  oficiálne stanovisko Európskej únie.